LJS » Laboratoř
czech.jpg, 10kB

ljs
Technická a inženýrská podpora

BallsLaboratoř

Naším pracovištěm je plně vybavená moderní laboratoř, ve které provádíme měření ke zjišťování charakteristik těsnění
a následné analýzy. Ke zjišťování normou požadovaných charakteristik těsnění používá moderní zařízení TEMES firmy AMTEC, se kterou má laboratoř dlouholetou spolupráci. Pomocí zkušebního zařízení TEMES lze stanovit potřebné charakteristiky těsnění pro návrh, optimalizaci a výpočet šroubových spojů. Pomocí zařízení TEMES dokážeme stanovit:

Deformační vlastnosti těsnění:

  • Qsmax nejvyšší utahovací tlak, který může působit na těsnění při udávaných teplotách bez jeho vybočení nebo poškození tlakem
  • EG směrnice odlehčovacího modulu těsnění stanovená z tloušťky regenerovaného těsnění mezi počátečním utahovacím tlakem a po odlehčení na třetinu tohoto počátečního utahovacího tlaku
  • PQR součinitel pro zahrnutí efektu způsobeného relaxací těsnění mezi zkompletovaným přírubovým šroubovým spojem před a po dlouhodobém zatížení za provozní teploty

Těsnící vlastnosti těsnění:

  • Qmin/L nejnižší utahovací tlak po montáži při okolní teplotě, který způsobí uzavření vnitřních kanálků drsností čel přírub a těsnění tak, aby při požadované třídě těsnosti L spoj odolával vnitřnímu zkušebnímu tlaku.
  • QS min/L nejmenší utahovací tlak za provozních podmínek (tlaku a teplotě), aby byla požadovaná třída těsnosti L zachována při provozním tlaku.

Charakteristiky těsnění dokážeme stanovit podle následujících norem:

  • ČSN EN 13555
  • DIN 28090-1
  • DIN 28090-2
  • DIN 3535
  • a jiné

Laboratoř Laboratoř Laboratoř

Další informace o laboratoři se můžete dozvědět z naší prezentace

Pokud máte zájem o naše služby, můžete se podívat na ceník nebo nás kontaktovat

(c) 2009 LJS, s.r.o. - všechna práva vyhrazena  |  IČO: 28286782  |  DIČ CZ28286782